Warsztaty

Warsztaty są integralną częścią całego Geosympozjum.
Warsztaty odbędą się 11 kwietnia 2018 r. przed oficjalnym rozpoczęciem obrad w ramach GeoSym2018.

Rejestracja uczestnictwa w warsztatach otwarta: do 1 marca 2018 lub do wypełnienia limitu miejsc

Uczestnicy otrzymają Certyfikat uczestnictwa w warsztatach.

Warunkiem udziału w warsztatach jest jednoczesna rejestracja uczestnictwa w Geosympozjum poprzez konferencyjny- Formularz Rejestracyjny oraz WARSZTATY- formularz rejestracyjny.

UWAGA: Informujemy, że można wziąć udział w jednym panelu warsztatów, gdyż będą się one odbywały równolegle.

Warsztaty nr 1
REMEDIACJA KROK PO KROKU – studium przypadku*
Warsztaty podzielone będą na dwie części:
Część I – pojęcie i wybrane metody remediacji.
Część II – badania chemiczne gruntu procedura ustalenia planu remediacji, koszty i wykonanie remediacji.

Ideą przeprowadzenia niniejszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z pojęciem remediacji i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz z wybranymi metodami remediacji. Dodatkowo przeprowadzone zostanie studium przypadku od momentu określenia, czy na przedmiotowej działce mogło wystąpić zanieczyszczenie i jeśli tak, jak zaprojektować badania chemiczne gruntu w celu ustalenia i okonturowania zanieczyszczeń, jak przeprowadzić procedurę ustalenia planu remediacji oraz jak wykonać remediację wraz z oszacowaniem potencjalnych kosztów.
Uwaga: Każdy z uczestników powinien mieć kalkulator lub telefon z kalkulatorem.

Prowadzący: Przedstawiciele firmy „MENARD”
Limit miejsc: 20 osób

Warsztaty nr 2
ROZPOZNANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO W DROGOWNICTWIE w świetle wymagań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad*
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z planowanymi do wdrożenia wytycznymi badania podłoża gruntowego w drogownictwie. Szczegółowe informacje na temat Projektu „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie” dostępne są na stronie http://www.pgi.gov.pl/drogi/o-projekcie.html
W ramach warsztatów zostanie przeprowadzone case stady obejmujące optymalizację techniczną i kosztową badań podłoża z uwzględnieniem nowych wytycznych. Omówione zostaną „dobre praktyki” w projektowaniu i dokumentowaniu i pod drogi krajowe z punktu widzenia Inwestora.

Prowadzący: Przedstawiciele GDDKiA
Limit miejsc: 30 osób BRAK WOLNYCH MIEJSC

Warsztaty nr 3
SKŁAD MINERALNY A WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ – badania mikroskopowe*
Warsztaty mają za zadanie zapoznanie jego uczestników z określaniem pod mikroskopem składu mineralnego podstawowych typów skał. Podczas wykonywania badań mikroskopowych, dla każdego typu skały, zostanie omówiona ich budowa teksturalna, skład mineralny i procesy przeobrażeń wpływające za własności kamienia i jego użyteczność. Badać będziemy zarówno skały nieprzeobrażone, jak i poddane różnym formom przeobrażeń, od niszczenia mechanicznego po chemiczne.

Prowadzący: dr Agnieszka Marcinowska, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski
Limit miejsc: 10 osób

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w oferowanych warsztatach.