Patronat honorowy

JM Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Marcin Pałys, prof. UW
****
Ministerstwo Środowiska
Sekretarz Stanu
Główny Geolog Kraju
Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa
Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek
****
Wojewoda Świętokrzyski
Agata Wojtyszek
****
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
Mgr inż. Robert Jaworski
****
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Jacek Gryga
****
Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska
Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska