Artykuły i czasopisma

Streszczenia referatów oraz posterów prosimy przesyłać na adres mailowy: geosympozjum@uw.edu.pl najpóźniej do dnia 1 marca 2018 r.
Autorzy proszeni są o nadsyłanie streszczeń zgodnych z szablonem GeoSym2018_szablon_streszczenie.docx 

Poster powinien mieć wymiary: 100 x 70 cm w pionie

Istnieje możliwość publikacji artykułów pokonferencyjncyh w następujących czasopismach (poniżej podano adresy stron czasopism ze wskazówkami dla autorów):
Nadsyłanie artykułów pokonferencyjnych: do 7 maja 2018