Workshops

Workshops will take place on April 11, 2018, before the official start of the session as part of GeoSym2018.

Registration for workshops open until: 01.03.2018 or to fill the limit of places

Participants will receive a Certificate of Participation in the workshop.

The condition for participation in the workshop is registration through conference-Registration Form or WORKSHOPS – registration form.

NOTE: The workshops will be conducted only in Polish. We would like to inform you that you can take part in one panel of workshops, as they will take place at the same time.

Workshops No. 1
REMEDIACJA KROK PO KROKU – studium przypadku*
Warsztaty podzielone będą na dwie części:
Część I – pojęcie i wybrane metody remediacji.
Część II – badania chemiczne gruntu procedura ustalenia planu remediacji, koszty i wykonanie remediacji.

Ideą przeprowadzenia niniejszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z pojęciem remediacji i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz z wybranymi metodami remediacji. Dodatkowo przeprowadzone zostanie studium przypadku od momentu określenia, czy na przedmiotowej działce mogło wystąpić zanieczyszczenie i jeśli tak, jak zaprojektować badania chemiczne gruntu w celu ustalenia i okonturowania zanieczyszczeń, jak przeprowadzić procedurę ustalenia planu remediacji oraz jak wykonać remediację wraz z oszacowaniem potencjalnych kosztów.
Uwaga: Każdy z uczestników powinien mieć kalkulator lub telefon z kalkulatorem.

Prowadzący: Przedstawiciele firmy „MENARD”
Limit miejsc: 20 osób

Workshops No. 2
ROZPOZNANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO W DROGOWNICTWIE w świetle wymagań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad*
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z planowanymi do wdrożenia wytycznymi badania podłoża gruntowego w drogownictwie. Szczegółowe informacje na temat Projektu „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie” dostępne są na stronie http://www.pgi.gov.pl/drogi/o-projekcie.html
W ramach warsztatów zostanie przeprowadzone case stady obejmujące optymalizację techniczną i kosztową badań podłoża z uwzględnieniem nowych wytycznych. Omówione zostaną „dobre praktyki” w projektowaniu i dokumentowaniu i pod drogi krajowe z punktu widzenia Inwestora.

Prowadzący: Przedstawiciele GDDKiA
Limit miejsc: 30 osób BRAK WOLNYCH MIEJSC

Workshops No. 3
SKŁAD MINERALNY A WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ – badania mikroskopowe*
Warsztaty mają za zadanie zapoznanie jego uczestników z określaniem pod mikroskopem składu mineralnego podstawowych typów skał. Podczas wykonywania badań mikroskopowych, dla każdego typu skały, zostanie omówiona ich budowa teksturalna, skład mineralny i procesy przeobrażeń wpływające za własności kamienia i jego użyteczność. Badać będziemy zarówno skały nieprzeobrażone, jak i poddane różnym formom przeobrażeń, od niszczenia mechanicznego po chemiczne.

Prowadzący: dr Agnieszka Marcinowska, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski
Limit miejsc: 10 osób

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w oferowanych warsztatach.