Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: Sebastian Kowalczyk

Z-ca Przewodniczącego: Alicja Bobrowska

Sekretarz: Danuta Klimkiewicz

Anna Lejzerowicz
Dominik Łukasiak
Agnieszka Marcinowska
Piotr Ostrowski
Urszula Tomczak
Przemysław Wilczyński
Piotr Ziółkowski