Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: Sebastian Kowalczyk

Z-ca Przewodniczącego: Alicja Bobrowska

Sekretarz: Danuta Klimkiewicz

Anna Lejzerowicz
Dominik Łukasiak
Agnieszka Marcinowska
Piotr Ostrowski
Urszula Tomczak
Przemysław Wilczyński
Piotr Ziółkowski

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.