Ważne terminy

Rejestracja uczestników: od 8 grudnia 2017 do 1 marca 2018

Rejestracja uczestnictwa w warsztatach: do 1 marca 2018 lub do wypełnienia limitu miejsc
(Warsztaty odbędą się 11 kwietnia 2018 r. przed oficjalnym rozpoczęciem obrad w ramach GeoSym2018)

Nadsyłanie streszczeń referatów oraz posterów: do 1 marca 2018
Nadsyłanie artykułów pokonferencyjnych: do 7 maja 2018

Płatności: od 8 stycznia do 16 marca 2018

III Ogólnopolskim Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych
11-13 kwietnia 2018
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) w Chęcinach