III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych

Szanowni Państwo,
zapraszamy Wszystkich zainteresowanych do udziału

w III Ogólnopolskim Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych
organizowanym przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
wraz z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
oraz Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych
odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2018 r.
w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: geosympozjum@uw.edu.pl

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.