Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Dr hab. Paweł Łukaszewski

Dr inż. Rossana Bellopede
Prof. dr hab. Mirosława Bukowska
Prof. dr hab. inż. Marek Cała
Dr hab. inż. Jerzy Cieślik
Dr hab. Paweł Dobak, prof. UW
Dr hab. Jan Dzierżek
Dr hab. Ewa Falkowska
Dr hab. Tomasz Falkowski, prof. SGGW
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz
Dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW
Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW
Prof. dr hab. Ewa Krogulec
Prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba
Prof. Paola Marini
Prof. dr hab. Leszek Marks
Prof. dr hab. Jerzy Małecki
Dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. PW
Prof. dr Cagatay Pamukcu
Dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW
Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
Prof. Piotr Tuchołka
Dr hab. inż. Mirosław Wierzbicki, prof. IMG PAN
Dr hab. inż. Artur Zbiciak, prof. PW
Dr hab. Bogdan Żogała