Kontakt

Adres e-mail:
geosympozjum@uw.edu.pl

Adres do korespondencji:
Wydział Geologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
z dopiskiem „III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych
Fax.: 22  55 40 001
z dopiskiem „Sebastian Kowalczyk” lub „Alicja Bobrowska

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
pawel.lukaszewski@uw.edu.pl; tel. 22 55 40 528

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
s.kowalczyk@uw.edu.pl; tel. 22  55 40 532

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:
d.klimkiewicz@uw.edu.pl; tel. 22  55 40 441

Sponsorzy i Wystawcy:
dominik.lukasiak@uw.edu.pl; tel. 22 55 40 512

Konto bankowe:
(płatności: 08.01.2018 r. – 16.03.2018 r.)
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
BANK MILLENIUM SA
32 1160 2202 0000 0000 6084 9298
koniecznie z dopiskiem „GeoSym2018 oraz imię i nazwisko Uczestnika”

Opłata konferencyjna nie będzie przyjmowana
od osób nie zarejestrowanych poprzez Formularz Rejestracyjny !!!