Kontakt

Adres e-mail:
geosympozjum@uw.edu.pl

Adres do korespondencji:
Wydział Geologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
z dopiskiem „III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych
Fax.: 22  55 40 001
z dopiskiem „Sebastian Kowalczyk” lub „Alicja Bobrowska

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
pawel.lukaszewski@uw.edu.pl; tel. 22 55 40 528

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
s.kowalczyk@uw.edu.pl; tel. 22  55 40 532

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:
d.klimkiewicz@uw.edu.pl; tel. 22  55 40 441

Sponsorzy i Wystawcy:
dominik.lukasiak@uw.edu.pl; tel. 22 55 40 512

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.